Amofoska 5-10-25 z borem

Amofoska 5-10-25 z borem

5%

N – azot całkowity w formie amonowej

10%

P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych

5%

P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie

2,5%

P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie

25%

K2O – tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie

4%

CaO – tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie

14%

SO3 – trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzi

0,1%

B – bor całkowity

%

містить мікроелементи залізо (Fe), кобальт (Co), мідь (Cu), марганець (Mn), молібден (Mo) і цинк (Zn), отримані з природних фосфатних порід

NAWÓZ PRZEZNACZONY DO INTENSYWNYCH UPRAW ROŚLIN O DUŻYCH WYMAGANIACH W STOSUNKU DO POTASU

Amofoska® NPK 5-10-25 z borem – jest to nawóz przeznaczony do intensywnych upraw roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu (np. rzepaku ozimego i jarego, gorczycy, roślin kapustnych, roślin bobowatych, warzyw, sadów). Amofoska® NPK 5-10-25 z borem jest typowym nawozem przedsiewnym, który po wysiewie koniecznie należy zmieszać z glebą. Na użytki zielone nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną. Wszystkie amofoski® można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, pod warunkiem że nawozy te są suche, a w dowolnym czasie z solą potasową.

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Klasa ziarnowa: frakcja 2-5,5 mm, nie mniej niż 90%. Gęstość nasypowa: 1,1-1,3 kg/dm3. Numer Cn: 3105 20 10 90. PRoduCEnT: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.