SÓL POTASOWA

SÓL POTASOWA

60%

tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP A.3.3. CHLOREK POTASU

Największą efektywność działania nawozu uzyskuje się, wykonując nawożenie przedsiewnie. Po wysiewie nawóz należy dobrze wymieszać z glebą na głębokości 10-20 cm. Na plantacjach roślin ozimych możliwa jest aplikacja nawozu pogłównie przed ruszeniem wiosennej wegetacji roślin. Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać wczesną wiosną. W razie konieczności wprowadzenia do gleby dużej ilości składnika część dawki należy zastosować po zbiorze pierwszego pokosu lub po wypasie zwierząt.

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 95%. Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,1 kg/dcm³