LUBOFOS® POD BURAKI

LUBOFOS® POD BURAKI

3,5%

azot amonowy (N)

10%

pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55% pięciotlenku fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkoweg

21%

tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie

2%

tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie

2,2%

sód (Na) całkowity

14,5%

trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

0,2%

bor (B) całkowity

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (CA, NA, S) 3,5-10-21-(2-2,2-14,5) Z BOREM (B) 0,2

Lubofos® pod Buraki jest nawozem granulowanym, do stosowania przedsiewnego. Nawóz po zastosowaniu powinien być dobrze wymieszany z glebą. Obecność amonowej formy azotu, która jest dobrze wiązana w glebie sprawia, że nawóz może być stosowany w dowolnym, przedsiewnym terminie. Jeśli wymagane są duże dawki składników, zaleca się wykonanie nawożenia nie później niż 10-14 dni przed siewem buraków. W sadownictwie należy nawozić po zbiorze owoców. W uprawach warzyw siew nawozu należy wykonać podczas zabiegów przygotowujących stanowisko.

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%. Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,0 kg/dcm³