LUBOFOS POD ZIEMNIAKI

LUBOFOS POD ZIEMNIAKI

3,5%

azot amonowy (N)

7%

pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55% pięciotlenku fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego

25%

tlenek potasu (K₂O) w formie chlorkowej i siarczanowej, rozpuszczalny w wodzie

2,5%

tlenek magnezu (MgO) całkowity

19,5%

trójtlenek siarki (SO₃)całkowity

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (MG, S) 3,5-7-25-(2,5-19,5)

Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując Lubofos® pod Ziemniaki wiosną przed sadzeniem ziemniaków, mieszając z glebą do głębokości 10-15 cm, w czasie wykonywania zabiegów uprawowych.

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%. Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,0 kg/dcm³