LUBOFOS CORN

LUBOFOS CORN

5%

azot amonowy (N)

10%

pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55,0% pięciotlenku fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego

21%

tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie

2%

tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie

18,5%

trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

0,09%

bor (B) całkowity

0,2%

cynk (Zn) całkowity

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (CA, S) 5-10-21 (2-18,5) Z BOREM (B) 0,09, CYNKIEM (ZN) 0,20

Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując Lubofos® Corn przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz można również stosować w dawce startowej tzn. wysiewać razem z nasionami kukurydzy. Jedynym warunkiem zastosowania nawożenia startowego jest posiadanie typowego siewnika do równoczesnego wysiewu nasion kukurydzy i nawozu. W sadownictwie należy nawozić po zbiorze owoców. W uprawach warzyw siew nawozu należy wykonać podczas zabiegów przygotowujących stanowisko.

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%. Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,0 kg/dcm³