LUBOFOS RS

LUBOFOS RS

3,5%

azot amonowy (N)

8%

pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55,0% pięciotlenku fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego

21%

tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie

2%

tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie

2,5%

tlenek magnezu (MgO) całkowity

15,5%

trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

0,2%

bor (B) całkowity

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (CA, MG, S) 3,5-8-21- (2-2,5-15,5) Z BOREM B

Stosować najpóźniej 5-10 dni przed siewem roślin. Po aplikacji wymieszać z glebą do co najmniej 10-15 cm głębokości. Na TUZ stosować wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji roślin, rozprowadzając równomiernie po powierzchni użytku. W sytuacji, gdy konieczne jest stosowanie większej ilości nawozu, część dawki (1/2) zastosować w pierwszym terminie, natomiast resztę po pierwszym pokosie lub po wypasie zwierząt. – nawóz granulowany przedsiewny – szczególnie polecany do stosowania w uprawie rzepaku ozimego – z powodzeniem może być stosowany również do nawożenia zbóż, kukurydzy, a także do zastosowania na trwałych użytkach zielonych (TUZ) – zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie roślin na siarkę i bor – w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%. Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,05 kg/dcm³