LUBOFOSKA 3,5-10-20

LUBOFOSKA 3,5-10-20

3,5%

azot amonowy (N)

10%

pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych

9%

pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

8%

pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie

20%

tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie

12,5%

tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie

25,5%

trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

%

містить 9 ppm бору (B), 9 ppm міді (Cu), 21 ppm марганцю (Mn) і 72 ppm цинку (Zn)

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (CA,S) 3,5-10-20- (12,5-25,5)

Nawożenie Lubofoską® 3,5-10-20 należy wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10-20 cm.

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 92%. Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,05 kg/dcm³