LUBOFOSKA 5-10-15

LUBOFOSKA 5-10-15

5%

azot amonowy (N)

10%

pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych

9%

pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

8%

pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie

15%

tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie

12,5%

tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie

30%

trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (CA,S) 5-10-15- (12,5-30)

Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując Lubofoskę® 5-10-15 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10 – 20 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia siew po 2-4 dniach od nawożenia. Na użytkach zielonych nawóz należy stosować powierzchniowo i rozsiać wczesną wiosną, jednorazowo według dawki fosforu i potasu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 92%. Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,0 kg/dcm³