LUBOFOSKA POD ZBOŻA

LUBOFOSKA POD ZBOŻA

4%

azot amonowy (N)

10%

pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych

9%

pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

8%

pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie

18%

tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie

12,5%

tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie

26%

trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

0,1%

miedź (Cu) całkowita

0,2%

mangan (Mn) całkowity

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (CA, S) 4-10-18-(12,5-26) Z MIEDZIĄ (CU) 0,10 ORAZ MANGANEM (MN) 0,2

Nawożenie można wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10 – 20 cm. W przypadku stosowania bardzo dużych dawek nawozu wysiewu należy dokonać 10-14 dni przed siewem zbóż. W przypadku nawożenia jęczmienia browarnego należy zwrócić uwagę, aby nie przenawozić roślin azotem stosowanym w okresie wiosny.

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 92%. Gęstość nasypowa: 0,95 – 1,0 kg/dcm³