LUBOPLON WAPNIOWO-MAGNEZOWY

LUBOPLON WAPNIOWO-MAGNEZOWY

27%

tlenek wapnia wspólny (CaO)

3,5%

tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie

16%

tlenek magnezu (MgO) wspólny

2,5%

tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie

10%

trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

NAWÓZ GRANULOWANY, POZWOLENIE MRIRW • 27 CAO-16 MGO

Nawóz mineralny luboplon wapniowo-magnezowy jest przeznaczony do stosowania w glebach o bardzo kwaśnej, kwaśnej i obojętnej reakcji pod wszystkie uprawy polowe i pastwiska. Produkt pozytywnie wpływa na właściwości fizykochemiczne gleby, dostarcza roślinom siarkę, wapń i magnez, poprawia spożycie azotu i zmniejsza podatność roślin na czynniki negatywne.

Charakterystyka

Formuła nawozu-27 CaO-16 MgO

Skład chemiczny

  • wapń w postaci tlenku (Cao) – 27%
  • wapń w postaci tlenku (CaO) rozpuszczalny w wodzie-3,5%
  • tlenek magnezu (MgO) – 16%
  • tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie-2,5%
  • trójtlenek siarki (SO3) – 10%

Właściwości fizyczne

  • rozmiar granulatu: od 2,0 do 6,3 mm
  • kolor granulek: od jasnego do ciemnoszarego
  • typowa zawartość granulatu: nie mniej niż 90%
  • gęstość nasypowa: 1,0-1,2 kg/dm3
  • granulki mają dobre właściwości rozpraszające

Właściwości biologiczne

Nawóz Luboplon wapniowo-magnezowy zawiera wapń, w tym w postaci rozpuszczalnej w wodzie dla roślin, co pozwala na zamknięcie zapotrzebowania na pierwiastek we wczesnym okresie wzrostu. Wapń jest obowiązkowym składnikiem ścian komórkowych, działa jako materiał budowlany dla roślin, a także poprawia rozpuszczalność w glebie większości związków. Po nałożeniu na kwaśne gleby substancja wiąże zawarte w nich kwasy, co stwarza warunki do rozwoju korzeni i rośliny jako całości.

Rozpuszczalna w wodzie forma magnezu pokrywa zapotrzebowanie roślin na pierwiastek na początkowych etapach wzrostu i stymuluje tworzenie się systemu korzeniowego i dobrą odporność na mróz. Całkowity magnez jest dostarczany do roślin przez długi czas, przez cały sezon wegetacyjny i przyczynia się do tworzenia dobrych zbiorów.

Siarka w składzie nawozu przyczynia się do prawidłowego rozwoju w aktywnych fazach wzrostu i wzrostu jakości plonów, a także-odporności roślin na choroby i szkodniki.

Zastosowanie

Luboplon wapniowo-magnezowy jest zalecany do stosowania na glebach bardzo kwaśnych, kwaśnych i obojętnych w celu zmniejszenia ich kwasowości i wzbogacenia wapniem. Nawóz lepiej jest wprowadzić w okresie pozawegetacyjnym, wczesną wiosną lub jesienią, przed wysiewem nasion i koniecznie wymieszać z glebą, aby nie doszło do utraty elementów.

Na gruntach ornych nawożenie powinno odbywać się po zakończeniu uprawy po zbiorze lub późną jesienią przed orką. Na pastwiskach i łąkach Lubopłon należy stosować zgodnie z normami wapnowania gleb.

Forma wydania

Worki polietylenowe 50 kg

Elastyczne pojemniki (duże torby) 500 kg

Producent

Luvena S.A,

M. Luboń, Polska

Doręczenie

Sprzedam granulowany nawóz Luboplon wapniowo-magnezowy hurtowo od polskiego producenta Luvena S. A W firmie Terragrain Group można telefonicznie pod numerem + 38 (0472) 38-48-28.

Dostawa odbywa się bezpośrednio z fabryki producenta lub z magazynów firmy w Żytomierzu, Czerkasach i Jagodinie bezpośrednio do gospodarstwa lub do najbliższej stacji kolejowej na terenie Ukrainy.

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%. Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,2 kg/dcm³