POLIFOSKA 6

POLIFOSKA 6

6%

N – azot całkowity w formie amonowej

20%

P2o5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie

18%

P2o5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie

30%

K2O – tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie

7%

So3 – trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie

NAWÓZ ZALECANY POD WSZYSTKIE ROŚLINY

POLIFOSKA® 6 to nawóz zalecany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Nawóz POLIFOSKA® 6 zaleca się stosować na gleby ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne, takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak, a także pod zboża, gdy zbierana jest słoma.

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Klasa ziarnowa: granulki 2-5 mm, nie mniej niż 92%. Gęstość nasypowa: 0,95-1,05 kg/dm3. Numer Cn: 3105 20 00.
PRoduCEnT: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.