POLIFOSKA 8

POLIFOSKA 8

8%

N – azot całkowity w formie amonowej

24%

P2o5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie

21%

P2o5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie

24%

K2o – tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie

9%

So3 – trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie

MOŻNA STOSOWAĆ POD WSZYSTKIE ROŚLINY

Nawóz POLIFOSKA® 8 można stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® 8 zaleca się stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas, w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego oraz szczególnie pod zboża, gdy przyoruje się słomę.

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Klasa ziarnowa: granulki 2-5 mm, nie mniej niż 92%. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Numer Cn: 3105 20 00. PRoduCEnT: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.