POLIFOSKA KRZEM

POLIFOSKA KRZEM

6%

N – azot całkowity w formie amonowej

12%

P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie

10%

P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie

34%

K2O – tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie

10%

SO3 – trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie

ZALECANA JEST DO STOSOWANIA POD WSZYSTKIE ROŚLINY

POLIFOSKA® KRZEM zalecana jest do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i w sadownictwie. Zaleca się ją stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne, takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Klasa ziarnowa: granulki 2-5 mm, nie mniej niż 90%. Gęstość nasypowa: 0,94-0,99 kg/dm3. Numer Cn: 3105 20 00. PRoduCEnT: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.