POLIFOSKA PLUS

POLIFOSKA PLUS

5%

N – azot całkowity w formie amonowej

20%

P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie

10%

P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie

8%

K2O – tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie

7%

MgO – tlenek magnezu całkowity

9%

SO3 – trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie

BARDZO UNIWERSALNY NAWÓZ, MOŻE BYĆ STOSOWANY OD WIOSNY DO JESIENI POD WSZYSTKIE ROŚLINY

POLIFOSKA® PLUS to bardzo uniwersalny nawóz, może być stosowany od wiosny do jesieni pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare szczególnie przy niedoborze obornika w gospodarstwie, pod rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Zaleca się stosować na gleby ubogie w potas i magnez, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potaso- i magnezolubne, takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza, rzepak i bobowate.

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Klasa ziarnowa: granulki 2-5 mm, nie mniej niż 92%. Gęstość nasypowa: 0,98-1,08 kg/dm3. Numer Cn: 3105 20 00. PRoduCEnT: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.