Salmag z siarką

Salmag z siarką

27%

N – azot całkowity

13,5%

N – azot amonowy

13,5%

N – azot saletrzany

6,6%

CaO – tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie

4,8%

SO3 – trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie

UNIWERSALNY NAWÓZ AZOTOWY MOŻE BYĆ STOSOWANY POD WSZYSTKIE ROŚLINY

Salmag z siarką® jako uniwersalny nawóz azotowy może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Niezastąpiony w nawożeniu roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Bardzo efektywny na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych. Ze względu na zawartość wapnia najlepiej, jeśli po wysianiu jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem.

Jakość granulek nawozów ZAKsan® i Salmag® zabezpiecza je przed zbrylaniem, kruszeniem i ścieraniem. umożliwia rozsiewanie na znaczne odległości – nawet do 40-42 m.

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Klasa ziarnowa: granulki 2-5 mm, nie mniej niż 95%. Gęstość nasypowa: 1,1 kg/dm3. Numer Cn: 3102 40 10. PRoduCEnT: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.