Superfosfat granulowany

Superfosfat granulowany

19%

pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, w tym min. 93,0% rozpuszczalnego w wodzie

25%

tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie

31,5%

trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP A.2.2A SUPERFOSFAT PROSTY P (CA, S) 19-(25-32,5)

Superfosfat granulowany jest typowym nawozem przedsiewnym. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany przez wody opadowe. – do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne – na wszystkie gleby niezależnie od ich składu chemicznego – zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne formy fosforu – plonotwórcze działanie dzięki wysokiej zawartości siarki, która jest uruchamiana – przez cały okres wegetacji rośliny

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 92%. Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,1 kg/dcm³