Іммобілізація калію в ґрунті

У складі яких би добрив — мінеральних або органічних — не вносився калій в ґрунт, засвоюватися кореневою системою рослин він здатний тільки якщо знаходиться в доступній водорозчинній формі. На жаль, завжди бути доступним для рослин елемент не може, оскільки під впливом різних факторів піддається процесам іммобілізації.

Іммобілізація в агрохімії — це процес незворотного переходу рухомих, легкозасвоюваних рослинами форм поживних речовин в незасвоювані або важко засвоювані сполуки, відомий також під назвою ретроградація. Іммобілізація калію характерна для ґрунтів, які мають сильний дефіцит цього елементу і, як правило, зі збільшенням доз калійних добрив кількість іммобілізованого калію скорочується.

Найчастіше незасвоювані сполуки калію виявляються в більш глибоких шарах ґрунту, в яких міститься більше колоїдної глини. Крім того, наявність калію в ґрунтовому сорбційному комплексі робить істотний вплив на інтенсивність зв’язування цього елементу. Якщо вміст обмінного калію не перевищує 4-4,5% сорбційної ємності, елемент регресує в недоступні для рослин форми. З іншого боку, якщо це значення вище, перетворення калію в недоступні для споживання рослинами форми не спостерігається.immobilizaciya-kaliya-v-pochve Іммобілізація калію в ґрунті чинить негативний вплив на врожайність рослин. Інтенсивність процесу безпосередньо залежить від ступеня кислотності ґрунту, а також — погодних умов. Помічено, що в періоди тривалих посух, коли відбувається значна втрата ґрунтової вологи, має місце взаємоблокування зневоднених катіонів калію між зв’язками глинистого мінералу. Серед глинистих мінералів найбільшою здатністю до зв’язування калію володіє ілліт. Цьому сприяє гнучка структура кристалічної решітки і легкість розширення і звуження міжзв’язкового простору.

Контроль ретроградації калію в ґрунті дуже актуальний у веденні сільськогосподарської практики. В підсумку можна сказати наступне: доведення оброблюваного ґрунту до стану його надмірного збіднення доступними формами калію призводить до регресування калію, внесеного в складі мінеральних добрив. Тобто, частина дози внесених калійних добрив неминуче зв’яжеться в ґрунті і, зрозуміло, не використовується для живлення рослин.

За оцінками експертів, до 30% внесеного в складі мінеральних добрив калію може піддатися процесам іммобілізації і трансформуватися в недоступні для рослин форми. При цьому коефіцієнт використання внесеного калію, що представляє собою відношення вмісту калію в прирості врожаю до дози добрива, рідко перевищує 60%. За умови використання середніх доз калійних добрив коефіцієнт використання калію в рік внесення добрив на суглинистих ґрунтах становить 40-50%, на легких ґрунтах — 55-65%. У перший рік післядії добрив рослини використовують 10-20% внесеного калію і 5-10% — у другий рік.

Тому, в черговий раз ми нагадуємо, що щорічний аналіз ґрунту і контроль вмісту в ньому рухомих форм поживних речовин життєво необхідний для успішного ведення сільського господарства. Придбати якісні калійні та калієвмісні мінеральні добрива ви можете в компанії “Террагрейн Груп”, зв’язавшись з нами будь-яким зручним для вас способом.

І нехай все буде врожайно разом з “Террагрейн Груп”!