Pulan N 34,4

Pulan N 34,4

34,4%

N – azot całkowity

17,2%

N – azot amonowy

17,2%

N – azotan azotowy

JEST NAWOZEM UNIWERSALNYM, DO STOSOWANIA PRZEDSIEWNEGO I POGŁÓWNEGO PRAKTYCZNIE

Pulan® to najpowszechniej stosowany nawóz azotowy w Polsce. Jest nawozem uniwersalnym, do stosowania przedsiewnego i pogłównego praktycznie pod wszystkie rośliny uprawne od wiosny do lata, na trwałe plantacje oraz w uprawach warzyw i w sadach. Na glebach obojętnych i świeżo wapnowanych nawóz należy wymieszać z glebą, a pogłównie stosować przed spodziewanym deszczem w celu uniknięcia strat azotu. Efektywniejszy na glebach cięższych. Jednorodna granulacja nawozu umożliwia równomierny wysiew na polu do 33 m.

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Klasa ziarnowa: granulki 1-4 mm – nie mniej niż 95%, poniżej 0,5 mm – max. 3%. Gęstość nasypowa: 0,98 – 1,06 kg/dm3.