Як розрахувати дозу азоту?

Значення азоту для рослин

Роль азоту для рослин переоцінити дуже складно. Він відповідає за обмін речовин, входить до складу всіх білків, хлорофілу, цитоплазми, клітинних ядер, амінокислот, вітамінів, гормонів та інших сполук. Без азоту неможливий розвиток рослин, оскільки цей макроелемент регулює всі процеси живлення. Його дефіцит пригнічує життєво важливі функції, аж до їх зупинки і, отже, загибелі рослини.

Важливість азоту полягає ще і в тому, що він більше інших елементів впливає на якість і кількість врожаю. Особливо його потребують молоді рослини в період активного росту і закладки майбутніх плодів. Тому, щоб отримати хороший урожай, про його достатню кількості в ґрунті потрібно подбати ще з весни.

Але надлишок азоту в ґрунті так само згубний для майбутнього врожаю, як і його дефіцит. Рослини активно нарощують зелень, не даючи плодів, стають вразливими перед хворобами і стресовими погодними факторами, накопичують нітрати. Дуже часто спостерігається відмирання тканин в зв’язку з загноєнням кореневої системи. Щоб цього не відбувалося, слід контролювати, щоб рослини азот отримували в достатній кількості.

Розрахунок оптимальної дози азоту

Головною умовою ефективного використання азоту рослинами є правильне дозування цієї речовини. Кількість азоту, що постачається рослинам у мінеральній формі, має бути адаптована до ґрунтово-кліматичних умов середовища зростання, фази розвитку культури, її потреби в цьому компоненті та запланованої врожайності.

Перш, ніж приступити до складання плану внесення азотних добрив, слід визначити вміст цього елемента в ґрунті. Забір зразків ґрунту для визначення вмісту мінерального азоту слід робити ранньою весною, перед посівом ярих культур або до початку вегетації озимих. Потім кількість азоту, виявленого в грунті (Nmin), необхідно включити в план внесення добрив.

Для розрахунку оптимальної дози азотних добрив необхідно знати потребу рослини в азоті. У Таблиці 1 показано кількість азоту, необхідна окремим сільськогосподарським культурам для формування 1 тонни врожаю.

Таблиця 1. Споживання азоту

Культура

Споживання N (на 1 т врожаю)

Гречка

41,7

Зернові суміші на зерно

27

Зернові і зернобобові суміші на зерно

15

Кукурудза на зерно

26

Овес

22,2

Пшениця озима

27

Пшениця яра

27

Ріпак, на зерно

50

Жито

24

Тритикале

27

Ячмінь ярий кормовий

24

Ячмінь озимий

24

Ячмінь ярий пивоварний

21

Проведемо для прикладу розрахунок першої дози азоту для озимої пшениці на зерно і кормового ячменю.

А. Розрахунок для озимої пшениці:

 1. Внесення азотних добрив на озиму пшеницю проводять в три заходи. Отже, загальну дозу азоту потрібно розділити на три частини. При цьому перша доза азоту повинна покрити 50% загальної потреби в елементі.
 2. Для формування 1 т зерна пшениці необхідно близько 27 кг азоту. Запланована врожайність – 8 т/га.
 3. Вміст мінерального азоту в грунті (Nmin) становить 50 кг/га.
 4. Розрахунок потреби в живленні (ПЖ):
  ПЖ = 8 x 27 = 216 кг N/га – загальна доза азоту, необхідна пшениці для формування 8 т зерна.
 1. Розрахунок першої дози азоту (N1):
  N1 = (216 x 0,50) – 50 = 108 – 50 = 58 кг N/га – об’єм дози азоту, яку повинна отримати озима пшениця при першому внесенні.
 1. Розрахунок для 2 і 3 дози проводять з урахуванням того, що озима пшениця повинна отримати 35-40% і 10-15% азоту від загальної дози відповідно.

Б. Розрахунок для кормового ячменю:

 1. Внесення азотних добрив на кормовий ячмінь проводять в два заходи. При цьому перша доза азоту повинна покрити 66% загальної потреби в елементі.
 2. Для формування 1 т зерна ячменю необхідно близько 24 кг азоту. Запланована врожайність – 6 т/га.
 3. Вміст мінерального азоту в грунті (Nmin) становить 40 кг/га.
 4. Розрахунок потреби в живленні (ПЖ):
  ПП = 6 x 24 = 144 кг N/га – загальна доза азоту, необхідна кормовому ячменю для формування 6 т зерна.
 5. Розрахунок першої дози азоту (N1):
  N1 = (144 x 0,66) – 40 = 95 – 40 = 55 кг N/га – об’єм дози азоту, яку повинен отримати кормовий ячмінь при першому внесенні.

Тобто, оптимальний рівень азоту, який повинен міститися в ґрунті на початку весняної вегетації для формування запланованого врожаю озимої пшениці і ячменю, становить 108 і 95 кг N/га відповідно. Якщо ви будете проводити підживлення без урахування кількості ґрунтового азоту, то внесете більше норми і не отримаєте урожай, який запланували.

Якщо вам потрібна допомога в розрахунку дози азотних добрив (гранульованих або КАС), зв’яжіться з нами в соцмережах або по телефону, вказаному на сайті.

Ознайомитися з асортиментом азотних добрив можна в розділі Товари.