Азотні добрива: основні види і плюси використання

Азот – найважливіший макроелемент і базовий елемент живлення. Він міститься в кожній частині рослини і є складовим хлорофілу, ряду ферментів, всіх білків, нуклеїнових і амінокислот, вітамінів і багатьох інших органічних сполук. Забезпечення рослин азотом в достатній кількості – це запорука повноцінного розвитку рослин і формування хорошого врожаю.

Недостатність азоту може проявитися на всіх типах ґрунтів. Він легко вимивається з ґрунту, і особливо гострим його дефіцит є навесні, оскільки під дією низької температури активність процесів мінералізації і синтезу нітратів низька. Брак азоту веде до загального пригнічення розвитку і росту, зменшення кількості і розміру плодів, а також вмісту в них цінних білків.

Але азот азоту різня. Існує кілька форми азоту, і вони по-різному засвоюються рослинами.

Основні форми азоту

У складі добрив використовуються три основні форми азоту:

 • Нітратна (NO3)

Нітратний азот для рослин є найбільш легкозасвоюваною формою. Він добре абсорбується кореневою системою, не затримується в ґрунті і швидко вимивається в глибокі шари. Нітратний азот сприяє поглинанню калію, кальцію і магнію, а також молібдену, тому його дефіцит неминуче провокує дефіцит перерахованих елементів.

Нітратна форма азоту ідеальна для внесення в передпосівному періоді під культури, які потребують інтенсивного споживання азоту на ранніх стадіях росту. Азотисті добрива на основі нітратного азоту ефективні для підживлення і відновлення озимих рослин після зимівлі, оскільки процеси нітрифікації в ґрунті почнуться тільки з приходом тепла, а також для підживлення рослин азотом в критичні стадії їх розвитку.

 • Аміачна (NH4)

Аміачна (амонійна) форма азоту відрізняється пролонгованою дією і засвоюється рослинами навіть при порівняно низькій температурі. Він не вимивається з ґрунту так, як нітратний, а осідає у верхніх шарах. Амонійний азот сприяє споживанню рослинами сірки, бору та фосфору і не дозволяє в надлишку поглинатися калію.

Достатнє надходження амонійного азоту забезпечує хороший розвиток кореневої системи, покращує розвиток і ріст бічних пагонів, підтримує правильний ріст надземних органів рослин і формування якісного врожаю.

 • Амідна (NH2)

Амідний азот кореневою системою рослин не поглинається, тому є найкращим варіантом для позакореневого підживлення: через листову поверхню він абсорбується легко і швидко. Потрапляючи в ґрунт, амідний азот спочатку трансформується в амонійну, а потім в нітратну форму – з ґрунту рослини можуть споживати тільки ці дві.

Амідний азот найкраще “працює” при високій температурі і не дозволяє накопичуватися нітратам.

Азотні добрива: види

Безперервне надходження азоту до рослин, і особливо в критичні фази їх росту – це запорука багатого і щедрого врожаю. Найкраще з цим завданням справляються добрива на основі азоту.

Що таке азотні добрива? Це група азотовмісних сполук, призначених для збільшення в ґрунті рівня азоту і, як наслідок, підвищення якісних і кількісних показників врожаю. Розглянемо види азотних добрив і оцінимо плюси їх використання.

Аміачна селітра

Продукт є однокомпонентним добривом, в складі якого – “швидка” нітратна форма азоту, що абсорбується рослинами відразу після внесення, і «повільна» амонійна, яка живить рослини пролонговано.

В умовах ґрунтів і клімату України аміачна селітра – найбільш універсальне і дієве азотовмісне добриво. Вона може вноситися практично на всі ґрунти, під всі культури і в усі періоди (допосівний, припосівний, підживлення). Найбільшу ефективність продукт проявляє при весняному підживленні озимих після зимівлі.

Плюси використання аміачної селітри:

 1. Містить “швидкодіючу” нітратну і “повільнодіючу” амонійну форми азоту.
 2. Дуже гігроскопічна, добре розчиняється у воді і швидко потрапляє в ґрунт при підживленні.
 3. Додатково збагачується магнієм, без якого неможливі процеси фотосинтезу, ферментації ряду сполук і синтезу білків.

Вапняно-аміачна селітра

Є фізіологічно нейтральним азотно-карбонатно-магнієвим добривом з кальцієм. Не має особливих вимог до внесення і може застосовуватися по всій території України і для більшості культур. Продукт доцільно використовувати на ґрунтах з підвищеною кислотністю, оскільки кальцій знижує pH ґрунту.

Плюси вапняно-аміачної селітри:

 • Підвищує родючість ґрунту.
 • Не підкислює ґрунт, що обумовлюється її нейтральною реакцією.
 • Стимулює ріст надземної частини рослини.
 • Збільшує відсоток вмісту білків і покращує якість врожаю.

Карбамід (сечовина)

Карбамід – це поширене азотне добриво з високим відсотком азоту, що застосовується під більшість вирощуваних на території України культур. У формі твердих гранул ефективне при внесенні в передпосівному періоді, а в рідкій формі – чудово засвоюється поверхнею листя. Сечовина – незмінна складова у вирощуванні культур, які потребують інтенсивного надходження азоту в другому періоді вегетації.

Плюси використання карбаміду:

 1. Виключає вимивання азоту в нижні шари ґрунту, оскільки елемент в добриво входить в амідній формі.
 2. Збільшує відсоток вегетативної маси.
 3. Підвищує якісні характеристики зерна.
 4. Покращує стійкість рослин перед хворобами.
 5. Сприяє формуванню хорошого врожаю.

Карбамідно-аміачна суміш (КАС)

КАС є рідким висококонцентрованим азотистим добривом у формі водного розчину нітрату сечовини. З кожним роком добриво стає все популярнішим, оскільки дуже ефективне в умовах дефіциту вологи, його зручно змішувати і вносити з мікродобривами, а також препаратами для захисту рослин.

Плюси використання КАС:

 • Містить три основні форми азоту (нітратну, аміачну і амідну) в оптимальних пропорціях, що забезпечує збалансоване, безперервне і пролонговане азотне живлення.
 • Може використовуватися під всі без винятку польові, технічні, коренеплідні, Садові та городні культури, що культивуються на території України.
 • Зручно вносити комплексно з рядом інших добрив.
 • Ефективне в умовах недостатнього зволоження.
 • Чистий компонент азоту (N) обходиться дешевше, ніж у складі твердих добрив.

Ефективні азотні добрива: наша рекомендація

Ми, компанія “TerraGrain Group”, перші, хто імпортував в Україну універсальний продукт Аміачна селітра Pulan 34,4N виробництва Grupa Azoty, що містить у складі “швидкодіючу” нітратну і “пролонговану” аміачну форми азоту. Гранули продукту мають дуже високу розчинність і хімічну активність, завдяки чому діючі речовини швидко потрапляють в ґрунт і безпосередньо до рослини. Добриво додатково збагачене магнієм, без якого неможливі процеси фотосинтезу, синтезу білків, ферментації та асиміляції, а значить, і хороший урожай.

Відзначимо, що Селітра аміачна Pulan® має знак якості “Q” – знак незмінних, високих показників якості і визнання як серед виробників, так і споживачів. По ефективності та універсальності на ринку азотних добрив України аналогів продукту не існує, тому наша рекомендація для вас – Селітра аміачна Pulan® 34,4N, яка в умовах ґрунтів і клімату України може бути застосована під всі вирощувані культури.

Таблиця 1

Загальні норми азотного добрива Pulan 34,4N для різних культур

Культура Норма добрива, кг/га
Горох, соя 200-400
Картопля, овочі 250-400
Кукурудза 200-400
Пшениця (озима) 200-400
Ріпак (озимий і ярий) 200-400
Соняшник 200-400
Цукровий буряк 300-500
Ячмінь (озимий і ярий) 200-400

Як видно з таблиці, кількість добрива на гектар сильно варіюється для кожної окремої культури. Доза азоту визначається типом ґрунту, його хімічним складом, культурою-попередником, вирощуваною культурою, кліматичними умовами, тому розрахунок найбільш ефективної норми ми рекомендуємо робити на підставі даних хімічного аналізу ґрунту.

Азотні добрива – це універсальне рішення проблем родючості ґрунту, росту і розвитку рослин, а також отримання запланованого врожаю. Придбати добрива в компанії “TerraGrain Group” можна, заповнивши форму зворотного зв’язку, зателефонувавши за номером +38 (0472) 38-48-38 або написавши нам повідомлення в Facebook або Instagram.

Для ваших полів і багатого врожаю ми пропонуємо тільки сертифіковану продукцію з повною відповідністю заявленого хімічного складу і фізичних властивостей, а також – високою якістю і безпекою діючих речовин.

Хто розбирається у співпраці, той вибирає TerraGrain Group!