Значення сірки для живлення рослин

Функції сірки

Хоч сірка й вважається другорядним елементом живлення, але для деяких культур вона чи не на найпершому місці. Для них елемент виконує наступні функції:

1. Є прямим учасником процесу синтезу ферментів та діяльності ферментативних систем, задіяних у виробленні ліпідів, хлорофілу та вільних олій.
2. Покращує процес біологічної фіксації атмосферного азоту завдяки посиленню симбіотичних зв’язків азот-фіксуючих бактерій з кореневою системою рослин і визначає його вміст в органах рослини.
3. Є надважливим компонентом трьох амінокислот (цистеїну, цистину і метіоніну), незамінних для росту вегетативної маси рослин, а також супроводжує процес синтезу білка і впливає на його якість.sera-dlya-rastenij

Споживання сірки рослинами

За вимогливістю до сірки розрізняють три основні групи сільськогосподарських культур:

1. Дуже вимогливі до забезпечення сіркою: гірчиця, капуста, озимий ріпак, цибуля, часник;
2. Середньо вимогливі до забезпечення сіркою: бобові (горох, конюшина, люцерна, соя), картопля, кукурудза, цукровий буряк;
3. Умовно маловимогливі до забезпечення сіркою: багаторічні трави, зернові колосові, соняшник.

Зазначимо, що для мінерального живлення рослин має значення лише та сірка, яка знаходиться в іонних формах SO32- та SO42-. В невеликій кількості через дихання може поглинатися сірка у вигляді SO2 або H2S, а інші форми до споживання недоступні.

Достатнє надходження сірки позитивно впливає на розвиток всіх органів рослини:

• сприяє збільшенню площі листової поверхні;
• підвищує стійкість рослин до хвороб;
• збільшує вміст білка і клейковини у пшениці, та вміст олії у соняшнику, сої і ріпаку;
• покращує розвиток кореневої системи;
• поліпшує живлення рослин.

Отримувати сірку для забезпечення процесів росту та розвитку рослини можуть з мінеральних та органічних добрив і післязбиральних решток культури-попередника (після їх розкладання та мінералізації).

До складу мінеральних добрив, зокрема, сульфату амонію, суперфосфату, сульфоамофосу цей мезоелемент входить в доступній водорозчинній формі та споживається кореневою системою. Якщо говорити про органічні добрива і органічну сірку — елемент стає доступним тільки після мінералізації. Через це варто розуміти, що якщо доступної сірки в ґрунті недостатньо — швидко збільшити вміст рухомих доступних форм можна лише шляхом внесення мінеральних добрив. Особливо це важливо для культур, вимогливих до споживання сірки.

Якщо має місце промивний водний режим (наприклад, танення снігу, зливові дощі) — доступні форми сірки у вигляді іонів SO3 (2-) та SO4 (2-) можуть вимиватися у нижні шари ґрунту. В разі, коли нижня волога з верхньою вологою впродовж періоду вегетації не змикається — вимивання іонів сірки не відбувається.

Щоб мінералізація рослинних решток та органічних добрив відбувалася ефективно, потрібне поєднання наступних умов:

• наявність достатньої кількості вологи;
• температура ґрунту 5-10 ºС;
• правильний менеджмент рослинних решток (подрібнення до розміру 2-4 см, закладення в анаеробні умови на глибину 12-14 см).

Можна додатково внести ще один вид сірковмісних добрив — елементарну сірку. Але щоб вона швидко окислилася до іонної форми, ще однією умовою є достатній рівень активності сульфат редукуючих бактерій Thiobacillius.

Значення сірки для бобових

Процес азотфіксації у бобових культур дуже чутливий до вмісту в ґрунті сірки. Якщо її недостатньо, коренева система має меншу кількість дрібних кореневих бульбочок, а в стеблах та листі спостерігається знижений вміст хлорофілу. Це свідчить про дефіцит азоту, викликаний обмеженою фіксацією атмосферного азоту.

Також сірка потрібна для побудови ферментів нітрогенази і фередоксину, котрі грають ключову роль в процесі фіксації молекулярного азоту. Підживлення бобових сіркою збільшує кількість зв’язаного азоту в листі і стеблах та збільшує концентрацію хлорофілу. Крім того, сірка збільшує вміст цукру в рослинах за рахунок швидкого росту листової поверхні і посилення фотосинтезу та обміну азоту.

Варто зауважити, що при дефіциті сірки має місце більш активне вироблення метіоніну — амінокислоти, що обмежує якість насіння. Зокрема, в бобових нестача сірки призводить до вироблення білка гіршої якості, з меншою кількістю незамінних амінокислот, і особливо — цистеїну. А цистеїн, як відомо, є дуже цінним і важливим компонентом раціону людини і тварин. Також в насінні бобових через нестачу сірки знижується синтез ігуміну та альбуміну, а вміст віциліну збільшується.

Якщо ви вирішите віддати перевагу сірковмісним добривам із асортименту нашої компанії — рекомендуємо звернути увагу на наступні продукти:

Азот + сірка: Сульфат амонію Pulsar N(S) 20,8 (24,2), Сульфат амонію AS 21 N(S) 21 (24), Saletrosan 26 N (S) та 30 N (S), КАС з сіркою RSM S N(S) 26-(3).

Сірка до складу кожного з цих продуктів входить в ефективній водорозчинній формі триоксиду, поглинається рослинами в лічені дні після внесення та забезпечує культурам навесні, коли сірка традиційно в дефіциті, достатнє живлення елементом. Під час ранньовесняного внесення сірка сприяє відновленню рослин після зимового послаблення та імунізує їх, а своєчасне надходження елементу забезпечує пропорційний ріст рослин і формування багатого цінними білками урожаю.

Якщо ви бажаєте придбати сірковмісні добрива в нашій компанії — зв’яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом з розділу Контакти або напишіть нам в соцмережах.

І нехай все буде урожайно разом з “Террагрейн Груп”!